Garantie

Garantie

Reparatie en garantie

  • Phone Fix geeft een garantie van 3 maanden op door Phone Fix uitgevoerde en van 3 maanden op de bij de reparatie gemonteerde onderdelen, tenzij anders op de website van Phone Fixstaat vermeld.
  • De Klant kan aanspraak maken op de garantieregeling indien de apparatuur na reparatie niet blijkt te functioneren.
  • Aan toestellen met vochtschade vallen buiten elke vorm van garantie.
  • Op het vervangen van accu’s wordt geen garantie verleend, noch worden de vervangen accu’s bij eventueel defect binnen de standaard garantieperiode in artikel door Phone Fix teruggenomen.
  • De Klant verplicht zich tot het meeleveren van screenlock codes en wachtwoorden om de functionaliteit van geleverde apparatuur te kunnen testen. Phone Fix is niet verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van het niet meeleveren van voornoemde codes en wachtwoorden.
  • Phone Fix behoudt zich het recht voor om geleverde apparatuur naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten.
  • Phone Fix is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van datagegevens. .
  • Barsten in het scherm en/of LCD vallen niet onder de garantie periode van 3 maanden.